Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών – My Services

Εταιρεία  με πολυετή εμπειρία στην παροχή ανθρώπινου δυναμικού(ασφάλεια,σίτιση,καθαρισμό,facility) διαθέτοντας πολυάριθμο προσωπικό και κατέχοντας ισχυρή θέση στην επιχειρηματική αγορά αναζητά:

Υπάλληλο Τμήματος Διαγωνισμών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής και γρήγορης επίλυσης θεμάτων
 • Μεθοδικότητα, προσήλωση στον στόχο και στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και MS Office
 • Γενική περιγραφή θέσης:
 • Διερεύνηση και εύρεση διαγωνισμών
 • Προετοιμασία, συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων/δικαιολογητικών
 • Σύνταξη, υποβολή φακέλου & παρακολούθηση προσφορών και διαγωνισμών έως την ολοκλήρωσή τους
 • Σύναψη και υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών
 • Υποβολή και παρακολούθηση ενστάσεων διαγωνισμών, από κοινού με τη νομική υπηρεσία
 • Τήρηση αρχείου νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρίας

Προσφέρεται:

 • Πολύ καλές αποδοχές
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD322/D620AE12-C179-880F-3DEE-EBF919DD51CC