Μία θέση Τεχνικού Υπολογιστών και Δικτύων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ»

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ προκηρύσσει την πλήρωση μίας «1» θέσης Τεχνικού Υπολογιστών και Δικτύων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ» MIS 5075034 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Απαιτείται Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Δίπλωμα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πτυχίο ΤΕΙ Τμημάτων: Μηχανικών Πληροφορικής ,Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Ψηφιακών Συστημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι «09-06-2022» και ώρα 15:00 μ.μ .

Περισσότερα:

http://career.ntua.gr/%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba/