Στέλεχος Επενδυτικών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στην NOVACERT ΕΠΕ

Από τη NOVACERT ΕΠΕ, εταιρεία leader στο σχεδιασμό και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών επενδυτικών προγραμμάτων, ζητείται στέλεχος για μόνιμη εργασία στο τμήμα Επενδυτικών και Αναπτυξιακών Μελετών της εταιρείας με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ.
  • Τεκμηριωμένη εμπειρία σε συγγραφή, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών φακέλων (επενδυτικά μέτρα ΠΑΑ, αναπτυξιακός νόμος κτλ)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού του MS Office.
  • Δίπλωμα οδήγησης.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες.
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@novacert.gr μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022.

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σύστημα bonus, ιδιωτική ασφάλεια και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες ανέλιξης.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD—%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/D24DF82C-A2F4-A260-7477-C31368200277