Δασκάλα / Δάσκαλος Ειδικής Εκπαίδευσης – Λεμεσός

Προσόντα:

  • Κάτοχος αντίστοιχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
  • Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση.  
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
  • Άριστη επικοινωνιακή δεξιότητα, συνέπεια, δημιουργικότητα, διαχείριση της τάξης, συνεργάσιμη/ος. 

Καθήκοντα:

  • Ειδική Εκπαίδευση σε μαθητές Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες.

Αποστολή βιογραφικών: info@learninkeducationcentre.com

Πηγή : https://www.ergodotisi.com/JobDetails/173529/P.I.-Learnink-Education-Centre