Σύμβουλος Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων | Epsilon College – Αθήνα

Σύμβουλος Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων | Epsilon College

Αθήνα, Ελλάδα | College

O όμιλος Epsilon NetΑ.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένος με 7 εθνικά και 2 ευρωπαϊκά βραβεία ως Best Workplace, αναζητά Σύμβουλο Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Epsilon College.

Αρμοδιότητες:

 • Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο υπάρχον πελατολόγιο της εταιρίας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Επέκταση συνεργασίας με το υφιστάμενο πελατολόγιο

Προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου/ΙΙΕΚ)
 • 3ετής εργασιακή προϋπηρεσία στην πώληση υπηρεσιών σε εκπαιδευτικό οργανισμό
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστο επίπεδο επικοινωνίας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Epsilon Training και Epsilon College

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%7C-Epsilon-College—%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/431A23C6-F3C3-8D44-B448-0C1C11490EE7