Καθημερινή ενημέρωση Δευτέρα 23/05/2022

Υπεύθυνος Προγραμμάτων (Project Manager) – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Personal Assistant – Κορωπί

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό – Mediterranean College

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Σύμβουλος Προώθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων | Epsilon College – Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Εισηγητές Σχολής Πληροφορικής – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ προσλαμβάνει μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια οικονομολόγο

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ στα «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης»

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.