Εισηγητές Σχολής Πληροφορικής – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Πάτρα

Περιγραφή Θέσης

To ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, στο πλαίσιο της στελέχωσής του στο campus της Πάτρας, ζητά να προσλάβει:

Εισηγητές Σχολής Πληροφορικής

Τύπος Απασχόλησης: Μερική Απασχόληση

Τόπος Εργασίας: ΠΑΤΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία μαθημάτων και εργαστηρίων πρακτικών εφαρμογών σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και το σύστημα ποιότητας των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων.

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Διδακτορικό τίτλο σπουδών (ιδιαιτέρως επιθυμητό)
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  (απαραίτητη προϋπόθεση)
  • Δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων
  • Διδακτική και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Εξοικείωση με το Βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση αγγλικών

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων)
  • Εργασία σε ένα υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
  • Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή καταξίωση

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-j2p4my6drb7r67t45sw