Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό – Mediterranean College

Το Mediterranean College και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων ζητούν να προσλάβουν

Διδακτικό & Ερευνητικό Προσωπικό

σε τομείς Management, Marketing, HRM, Finance

(κωδικός θέσης: BUS22)

για επιστημονική εποπτεία, διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο διοικητικής / οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο διδασκαλίας
 • Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Διδακτική ή ερευνητική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείμενο διδασκαλίας
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 • Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας στην ανώτατη εκπαίδευση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διδακτική αποτελεσματικότητα και μεταδοτικότητα
 • Υπευθυνότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Το Mediterranean College προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού του προσωπικού
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά επίπεδα

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C—%CE%95%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C/DBDD248E-A385-73FA-CDCA-98A1B8732369