Στέλεχος ενημέρωσης & υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΔΒΜ (ΕΣΠΑ)

Περιγραφή Θέσης

Η ΑΚΜΗ Κατάρτιση & – Universal Α.Ε (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) με μακρόχρονη παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναζητά στις δομές σε μεγάλες πόλεις:

Στέλεχος ενημέρωσης & υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΔΒΜ (ΕΣΠΑ)  

(Κωδικός Θέσης: ΕΠ_05.2022)

Αρμοδιότητες θέσης:

Ενημέρωση & υποστήριξη για την επιτυχή υποβολή αιτήσεων και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης. 

Προφίλ Υποψηφίου :

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Επικοινωνιακές & καθοδηγητικές δεξιότητες
 • Διοικητική & οργανωτική προσέγγιση εργασιών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – MS Office
 • Εμπειρία στην εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία (τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική)

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε εκπαίδευση ενηλίκων ή συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία σε σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • Καλή γνώση Αγγλικής

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μόνιμη απασχόληση
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητες και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-&-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B4%CE%B2%CE%BC-(%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1)-j2w27h77mvplvpqt0y5