Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα για εισδοχή στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εγκληματολογία για το Χειμερινό Εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2022-2023.

O κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές ένα ισχυρό υπόβαθρο σε σύγχρονα εγκληματολογικά ζητήματα και έρευνες, και να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τις αιτίες του, καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται τόσο για την ερευνητική συνεισφορά τους στον τομέα της εγκληματολογίας όσο και για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε τομείς που άπτονται του αντικειμένου.

Η εκπαίδευση γίνεται με πραγματικά παραδείγματα από σχετικούς με το αντικείμενο φορείς (π.χ. αστυνομία, δικαστήρια κτλ.) και ο κάθε φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα τις εμπειρίες από το δικό του γνωστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόσουν εγκληματολογικές αρχές και έννοιες σε δοθείσες «πραγματικές» καταστάσεις στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης

Το πρόγραμμα αφορά:

 • Απόφοιτους κοινωνικών ή/και ανθρωπιστικών σπουδών (ψυχολογία, κοινωνιολογία, εγκληματολογία), νομικής, αστυνομικών σπουδών ή άλλων συναφών κλάδων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εις βάθος γνώσεις στην εγκληματολογία και να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σε φορείς όπως: αστυνομία, σωφρονιστικά ιδρύματα, γραφεία ευημερίας, υπηρεσίες επιμέλειας ανηλίκων, συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας κτλ.
 • Επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στους προαναφερθέντες τομείς και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) οι σπουδαστές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Υιοθετήσουν τις αρχές και τις πρακτικές της κοινωνικής και εγκληματολογικής έρευνας
 2. Εφαρμόσουν τις εγκληματολογικές αρχές και έννοιες σε «πραγματικές καταστάσεις» στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης.
 3. Αναγνωρίσουν το συνδυασμό διαφόρων ψυχολογικών και κοινωνιολογικών θεωριών σχετικών με την κατανόηση του εγκλήματος και της εγκληματικής συμπεριφοράς
 4. Αξιολογήσουν τη θεωρία, έρευνα και πρακτική στην εγκληματολογία.
 5. Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους για τον έλεγχο του εγκλήματος και την πρόληψη της εγκληματικότητας.
 6. Αναλύσουν τα κίνητρα και τους παράγοντες πίσω από την παραβατική συμπεριφορά, και το πώς οι διάφοροι φορείς δουλεύουν μαζί για να αποτρέψουν, να ανιχνεύσουν και να καταπολεμήσουν το έγκλημα.
 7. Παρουσιάζουν εις βάθος γνώσεις σχετικά με τη μεταβαλλόμενη φύση του εγκλήματος και της θυματοποίησης.
 8. Εξετάσουν το ρόλο του θύματος στο γενικότερο εγκληματολογικό φάσμα, και να αναγνωρίσουν ότι τα θύματα αποτελούν τη μισή εξίσωση ενός εγκλήματος και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικά.
 9. Εκτιμήσουν τις διάφορες μορφές εγκλημάτων βίαιης και σεξουαλικής φύσης, καθώς επίσης και τις μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης τέτοιων δραστών
 10. Αξιολογήσουν τις σύγχρονες τάσεις στη νεανική παραβατικότητα
 11. Αξιολογήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην αστυνομία και την αστυνόμευση καθώς επίσης και να συγκρίνουν τις διαφορετικές πρακτικές αστυνόμευσης
 12. Αποτιμήσουν τον αντίκτυπο του διαδικτυακού εγκλήματος στην κοινωνία, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε διάφορους τομείς, όπως:

 • Υπηρεσίες επιβολής του νόμου / Αστυνομία (ως ένστολοι αστυνομικοί ή επιστημονικό πολιτικό προσωπικό). Συγκεκριμένα το προσωπικό της αστυνομίας θα επωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά θέματα προαγωγών ή/και βαθμό κατάταξης στην υπηρεσία τους
 • Συμβούλια Επιτήρησης και Αποφυλάκισης
 • Σωφρονιστικά Ιδρύματα
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Έρευνα και ανάλυση για κυβερνητικές υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα εν λόγω θέματα, όπως μέτρηση και ανάλυση της εγκληματικότητας, προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων ειδών εγκληματικότητας κτλ.
 • Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς
 • Ακαδημία / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σημειώνεται πως υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων για το μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην Εγκληματολογία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2020/e3-apostasews-metaptyxiako-sthn-egklhmatologia-apo-panepisthmio-/

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-88-1024x154.jpg