3ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας OLIVE CHALLENGE 2022

Ο 3ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας OLIVE CHALLENGE 2022 που διοργανώνεται από την Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» και αποτελεί τον πρώτο και μόνο εξειδικευμένο Διαγωνισμό καινοτομίας για τον ελαιοκομικό τομέα.

https://filaios.org/draseis/olive-challenge/

Οι ιδέες/προτάσεις είναι απαραίτητο να σχετίζονται με το ελαιόλαδο και την ελιά σε οποιοδήποτε επίπεδο: της ελαιοκαλλιέργειας, της ελαιοποίησης, της τυποποίησης, της προώθησης, της διακίνησης, της διανομής, των εξαγωγών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της στρατηγικής marketing, των υλικών συσκευασίας, τεχνολογικών βελτιώσεων, νέων χρήσεων προϊόντων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της αλυσίδας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδέα θα είναι καινοτόμος και θα συμβάλει στην αναβάθμιση των προϊόντων ή γενικότερα του ελαιοκομικού τομέα, με δυνατότητα εφαρμογής της στην πράξη και ως επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Ημερολόγιο περιόδου 2022
Υποβολή υποψηφιότητας
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν και αποδεχθούν τους όρους
συμμετοχής, συμπληρώνουν την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
Μέχρι τις 18 Ιουλίου 2022

Παράδοση φακέλου

Αποστολή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται
στην ιστοσελίδα μας:
Μέχρι τις 18 Ιουλίου 2022


Αξιολόγηση :

19 Ιουλίου – 29 Ιουλίου 2022
Αποτελέσματα Αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες στις 29/7/2022

Επώαση:

1/9/2022 έως 15/12/2022

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-85-1024x154.jpg