Προκήρυξη χρηματοδοτούμενης θέσης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα πλαίσια του έργου HEROES

Προκήρυξη:

Προκηρύσσεται μια θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ στο πλαίσια του έργου “HEROES: Human Extremity Robotic Rehabilitation and Outcome Enhancement for Stroke” με επιβλέποντα τον Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Μπαμίδη και με θέμα: “Ανάπτυξη Διεπαφής Υπολογιστή-Εγκεφάλου (ΔΥΕ) για υβριδικό έλεγχο πλατφόρμας φορετών ρομποτικών συστημάτων για νευροαποκατάσταση”. 

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Κάτοχοι σχετικού τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Κάτοχοι σχετικού με το αντικείμενο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) ή ισοδύναμου, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
  • Τουλάχιστον 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή κεφάλαια βιβλίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό εκπόνησης διδακτορικών διατριβών (προαιρετικά για ιατρούς κατόχους MSc)

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής με εξειδίκευση στη Ρομποτική 
  • Καλή γνώση Python/C++/Unity/ROS θα αξιολογηθεί θετικά
  • Εμπερία σε επεξεργασία EEG και σε BCI, AI, robotics, electronics/mechatronics θα αξιολογηθεί θετικά
  • Εμπειρία σε εκπόνηση ερευνητικής εργασίας/συγγραφή επιστημονικών άρθρων θα αξιολογηθεί θετικά

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2022

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2022-prokiryxi-hrimatodotoumenis-thesis-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sta-plaisia-tou-ergou-heroes,1906

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-81-1024x154.jpg