Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας

Περιγραφή Θέσης

Ελληνική Βιομηχανία κρέατος στην περιοχή της Κορινθίας ζητά

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καθημερινή παρακολούθηση/ τήρηση συστημάτων ασφάλειας
 • Υποστήριξη στην εναρμόνιση των διαδικασιών ποιότητας της εταιρίας με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Ενημέρωση για τις παραλαβές των προϊόντων και έγκαιρος προγραμματισμός των σχετικών εργασιών(δειγματοληπτικός έλεγχος, τήρηση αρχείων παραλαβής, ελέγχου)
 • Έλεγχος τήρησης του συστήματος ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος παραλαβών Β’ υλών
 • Διαχείριση θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας/ Ασφάλειας (προδιαγραφές τελικών προϊόντων, ενημέρωση αρχείων, αναθεώρηση διαδικασιών)
 • Ενημέρωση αρχείων χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων
 • Τήρηση αρχείων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και καθημερινή συμπλήρωση των αρχείων που αφορούν τους ελέγχους
 • Έλεγχος για την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική και Ορθή Πρακτική Υγιεινής
 • Συντονισμός επιθεωρήσεων σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης
 • Επαλήθευση των προαπαιτούμενων όπως ορίζονται στο ΣΔΑΤ (έλεγχος καθαριότητας, μυοκτονία-απεντόμωση, διακρίβωση οργάνων)
 • Διαχείριση & εκπαίδευση των εργαζομένων στα πρότυπα ποιότητας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων, ΑΕΙ
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 5-6 έτησε βιομηχανία τροφίμων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ, ERP

Δεξιότητες:

 • Συνέπεια & Οργανωτικότητα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-&-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-j312lz697l7zfcd2kkq