Καθημερινή ενημέρωση Δευτέρα 16/05/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

General Manager of a Rehabilitation Centre – Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Γραμματεία Προγράμματος (Programme Administrator) – Mediterranean College

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Γυμναστής-ρια ή Παιδαγωγός – Σιθωνία Χαλκιδικής

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

IS Infrastructure Administrator – Famar

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

R&D Engineer – Alumil

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

IT Consultant – Diastasys

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Navins Developer – Diastasys

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Product Environmental Specialist – Landis+Gyr

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.