Υπάλληλος οικονομικού τμήματος – Αθήνα (Ομόνοια) – ΕΤΜΕ Πέππας & Συνεργάτες ΕΕ

Η εταιρεία ΕΤΜΕ Πέππας & Συνεργάτες ΕΕ αναζητά άτομο για να στελεχώσει το οικονομικό της τμήμα. 

 
Απαραίτητα προσόντα: 
  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
  • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο (εγγραφές, λογαριασμοί ΓΛΣ, συμφωνία ισοζυγίων, συμφωνία πελατών/προμηθευτών/τραπεζών, έκδοση παραστατικών, γνώση Taxisnet)
  • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (διπλογραφικά βιβλία-Γ’ κατηγορίας βιβλία) 
  • Άριστη γνώση Windows, MS-Office -Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 
 Επιθυμητά προσόντα: 
  • Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ, ΚΦΕ, ΚΦΔ 
  • Παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
  • Παρακολούθηση συμβάσεων δημοσίων έργων/ιδιωτικά συμφωνητικά 
 
Η εταιρία προσφέρει:
  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
  • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη φόρμα της αγγελίας