Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Αργυρούπολη – MASTER AE

Ζητείται από τον Όμιλο ΜΑSTER (https://groupmaster.gr)

Αρμοδιότητες:

  • Συγγραφή μελετών και εκθέσεων σχετικά τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας (εργαζόμενοι, επιχειρήσεις) ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής
  • Συναφής εργασιακή εμπειρία

Η εταιρία προσφέρει:

  • Σταθερό μισθό και ασφάλιση
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Η εταιρία προσφέρει:

  • Σταθερό μισθό και ασφάλιση
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD—%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B711118/88B71CAC-A99C-3327-F211-49277E882BBE