Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού – ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει πτυχιούχο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων για διδασκαλία μαθημάτων στην ειδικότητα:

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων ή πτυχίο Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων
  • Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
  • Εργασιακή Εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα:

  • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Συνέπεια & Υπευθυνότητα
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Πιστοποίηση εκπαιδευτή από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82—%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D/D9E17ECD-4D67-D1C4-8D6C-183417AED048