Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας – ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονομικής σχολής ή Διοικητικής σχολής ή Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ή πτυχιούχος ΤΕΙ ανάλογης ειδικότητας

Επιθυμητά προσόντα:

  • Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης τάξης
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Συνέπεια-Υπευθυνότητα
  • Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ (θα συνεκτιμηθεί)

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82—%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82/4835F5E9-3657-D5A2-23AC-86713BF9BF03