Υπεύθυνος LOGISTICS – BONAPLAST S.A.

Περιγραφή Θέσης

H εταιρεία ΒΟNAPLAST S.A αναζητά υπεύθυνο LOGISTICS

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα εξής:

 • Διαχείριση και οργάνωση Αποθήκης.
 • Σχεδιασμός δεικτών παραγωγικότητας Αποθήκης και ημερήσια επισκόπηση.
 • Σχεδιασμός της χωροταξικής δομής των αποθηκευτικών χώρων.
 • Επιλογή και Οργάνωση ομάδας με στόχο μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας.
 • Σχεδιασμός Επίβλεψη και συντονισμός των καθημερινών δραστηριοτήτων της αποθήκης (Παραγγελίες / Παραλαβές / Φορτώσεις).
 • Παρακολούθηση ορθής λειτουργίας εξοπλισμού Αποθήκης.
 • Παρακολούθηση ορθής ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος.
 • Συντονισμός στις απογραφές προϊόντων και έλεγχο αποθεμάτων.

Προσόντα: 

 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης
 • Γνώση MS Office,ERP
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και λειτουργίας ομάδων

Επιθυμητά προσόντα: 

 • Πτυχίο AEI,ΤΕΙ, ειδίκευση στα Logistics

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Δέσμευση στην επίτευξη στόχων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Αξιοπιστία, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-logistics-jd95406zn8k4z61yzh8