Υπάλληλος Τμήματος Διαχείρισης Ακινήτων – Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Υπαλλήλου Γραφείου για πλήρη απασχόληση στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων/  δωρεών/ μεταβίβασης ακινήτων στην Αθήνα

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

• Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την διαδικασία αποδοχής κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων 
• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς (Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια, Πολεοδομία)
• Συμπλήρωση Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 και Δήλωσης Στοιχείων Εισοδήματος Ε2 του Συλλόγου, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, Υπεύθυνες Δηλώσεις Ε9, Πιστοποιητικά Φόρου Κληρονομιάς/Δωρεάς, Τροποποιήσεις Ε9 κληρονομούμενων και έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών
•Εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με την μίσθωση ακινήτων, παρακολούθηση/ υπολογισμός μισθωμάτων , επικοινωνία με μισθωτές. Υποβολή TAXIS ,φορολογικές υποχρεώσεις. 
• Διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων διοικητικής υποστήριξης 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων :

• Απαραίτητη προϋπηρεσία  σε συμβολαιογραφικό /δικηγορικό γραφείο
• Άριστες γνώσεις σε δηλώσεις ακινήτων , Ε9 , Ε2,  ΕΝΦΙΑ, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων κτλ. 
• Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας 
• Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 
• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ (Ms Office)
• Επιθυμητό Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες :

• Υψηλή προσαρμοστικότητα   
• Μεθοδικότητα 
• Ισχυρές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
• Ομαδικότητα-διάθεση για συνεργασία
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%85%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-jd61386s7m249fq67jy