Παιδαγωγός/παιδοκόμος ή κοινωνικός φροντιστής – Χαμόγελο του παιδιού

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση  του παιδαγωγού/παιδοκόμου ή κοινωνικού φροντιστή για πλήρη απασχόληση με κυλιόμενο  ωράριο που αφορά την φροντίδα παιδιών και εφήβων σε χώρο φιλοξενίας παιδιών στην Κυλλήνη.

            Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

 • Είναι υπεύθυνος/η για την καλύτερη δυνατή διαμονή των παιδιών στο σπίτι και αναλαμβάνουν την φροντίδα και την ασφάλεια των παιδιών επί εικοσιτετραώρου
 • Διαχειρίζεται, με τον υποδεδειγμένο από τον ψυχολόγο, τρόπο τις κρίσεις των παιδιών
 • Συμβάλλει/συμμετέχει και παρακολουθεί την καθαριότητα και την φροντισμένη εμφάνιση των παιδιών
 • Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα απασχόλησης τους, στην εκπόνηση του οποίου συμβάλλει με υπευθυνότητα, υπομονή και αγάπη
 • Συμμετέχει ενεργά σε ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών
 • Συμμετέχει σε ομαδικές συναντήσεις του προσωπικού του σπιτιού
 • Συνοδεύει τα παιδιά στις καλοκαιρινές τους διακοπές
 • Συνεργάζεται με τους εθελοντές του σπιτιού

       Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων :

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ ,  ΤΕΙ ,   ΙΕΚ  ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών  ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους- τουλάχιστον 2 έτη
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος , όπου απαιτείται

       Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες :

 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη  παιδαγωγική  αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα  
 • Σωματική αντοχή και δραστηριότητα
 • Συναισθηματική ανθεκτικότητα 
 • Μεθοδικότητα
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7-jd72d8791r7vv3j9xfw