Μηχανογράφος / IT – KAWACOM HELLAS ΑΕ

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε για την εταιρεία μας στον Αλιμο Αττικής  για πλήρη αποσχόληση, ενα άτομο ως μηχανογράφος/ΙΤ
 
  • Καταγραφή και ανάλυση διαδικασιών
  • παραμετροποίηση διαδιακσιών μέσω ERP Entersoft και WMS
  • Αντιμετώπιση και επίλυση θεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο πληροφορικής
  • Γνώση SQL Server
  • Απαραίτητη προυπηρεσία στην συντήρηση και υποστήριξη ERP (ιδανικά Entersoft) και WMS
  • επικοινωνιακές ικανότητες
  • ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83—it-j2v4016dr54yxs6h4m4