ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Κωδικός Θέσης SEC0522)
Καθήκοντα:
Γραμματειακή υποστήριξη Ιδρύματος και Διοίκησης του Ιδρύματος Διαχείριση πρακτικών Διοργάνωση συσκέψεων Διοργάνωση εκδηλώσεων Διαχείριση ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης Επιμέλεια εκδόσεων Οργάνωση ταξιδιών
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης
Άριστη γνώση αγγλικών
Διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων και δικτύων προβολής
Εμπειρία στη διόρθωση – επιμέλεια κειμένων Υπευθυνότητα, τήρηση προθεσμιών, ακρίβεια και συνέπεια
Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
Παροχές:
Θέση πλήρους απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας
Εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο secretariat@cecl.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης SEC0522.
Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ακαδημίας 43, 106 72 Αθήνα
ΤΗΛ.: (210) 36.23.634, 36.23.736· FAX: (210) 33.90.522
Website: www.cecl.gr · E-mail: centre@cecl.gr
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι footer-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91-%CE%95%CE%9A%CE%A4-44-1024x154.jpg