Βοηθός Ανθρώπινου Δυναμικού – όμιλος ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗ

 

Περιγραφή Θέσης

O όμιλος ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗ

επιθυμεί να προσλάβει:

ΒΟΗΘΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Καθήκοντα:

 • Ανεύρεση προσωπικού (αξιολόγηση βιογραφικών, συνεντεύξεις)
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση του αρχείου των υπαλλήλων (έντυπα / ψηφιακά)
 • Αναφορές προς τη διοίκηση (προσλήψεις, εκπαίδευση, κάλυψη θέσεων)
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού (άδειες, απουσίες)
 • Αξιολόγηση δεξιοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού
 • Συμμετοχή στην έκδοση μισθοδοσίας (σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση)
 • Ηλεκτρονική υποβολή στην Εργάνη (πίνακας προσωπικού, άδειες)
 • Διαχείριση εκπαίδευσης προσωπικού (ΛΑΕΚ, κ.λ.π.)
 • Ανάπτυξη τμήματος HR (στελέχωση, στόχοι, αξιολόγηση)
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμού

Προσόντα:

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
 • Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας, μισθοδοσίας, ΜS Office και αγγλικών
 • Εχεμύθεια, οργάνωση, άριστη επικοινωνία

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πηγή : https://www.kariera.gr/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%83-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-j334v76tqfz6q9kkm4c