80 συμβάσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 80 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αναλυτικότερα, οι συμβάσεις αφορούν σε:

βαθμίδες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ, ΥΕ (διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίες αναγράφονται με λεπτομέρεια στην κάτωθι προκήρυξη)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 9 Μαΐου 2022 έως 18 Μαΐου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022

Πηγή : https://biografika.gr/80-symvaseis-ergasias-stin-thessaloniki/