ΔΕΔΔΗE: νέες συμβάσεις για διοικητικές θέσεις

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, με συμβάσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΝΠ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού 49) του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αφορούν σε:

ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (2)
ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (2)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας , στην ακόλουθη διεύθυνση Λ. Συγγρού 49 – T.K. 117 43, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης/ΔΑΝΠ υπόψη κ. Τσιακουμάκη Μαρίζας (τηλ. επικοινωνίας: 210 9281809), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα και μόνο αρχείο μορφής PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση M.Tsiakoumaki@deddie.gr, από την Πέμπτη 5 Μαΐου μέχρι το Σάββατο 14 Μαΐου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Πηγή : https://biografika.gr/deddie-nees-symvaseis-gia-dioikitikes-theseis-2/