Παιδαγωγός – Παιδικά Χωρίας SOS Ελλάδος

Αναζητούμε Παιδαγωγό (1) (Κωδικός θέσης: ΠΑΙΔΒ1) για τη στελέχωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος «Παιδικό Χωριό SOS Βάρης». Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (https://sos-villages.gr/paidika-xoria-sos/).

Περιγραφή ρόλου

Ο παιδαγωγός SOS αποτελεί πρόσωπο αναφοράς και είναι συνυπεύθυνος, μαζί με τη Μητέρα SOS, για την ανατροφή των παιδιών. Δημιουργεί συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά και έχει ζωτικό χώρο και παρουσία στο σπίτι που μεγαλώνουν, συμμετέχοντας ενεργά στην καθημερινότητα της οικογένειας. Αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη των φιλοξενούμενων παιδιών τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού και της συνδιαμόρφωσης του ατομικού «πλάνου ζωής» και του παιδαγωγικού ατομικού πλάνου, όσο και στο πρακτικό επίπεδο της υλοποίησής τους.

Έχει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα συμβάλουν θετικά στην ψυχική, πνευματική και κοινωνική ισορροπία και ανάπτυξη του παιδιού ούτως ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη αυτοεκτίμηση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών (π.χ. Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών, Κοινωνικής Εργασίας)
 • Προϋπηρεσία σε δομές εξειδικευμένης φροντίδας παιδιών και εφήβων
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Δυνατότητα εργασιακής δέσμευσης για ικανό χρονικό διάστημα και ανάλογο της φύσεως του ρόλου
 • Ικανότητα κρίσης, με επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες σε υψηλό επίπεδο
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης (επιθυμητό)
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Εργασιακά:

 • Τύπος απασχόλησης: πλήρης
 • Έναρξη: τέλη Μαΐου 2022
 • Ωράριο εργασίας: 11:00 π.μ. – 19:00
 • Χώρος εργασίας : Βάρη, Αττική
 • Μισθός: ικανοποιητικός
 • Διάρκεια σύμβασης: προοπτική αορίστου χρόνου

Αίτηση:

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως Πέμπτη 18/05/2022 με την υποχρεωτική αναγραφή (στο θέμα) του Κωδικού Θέσης ΠΑΙΔΒ1.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης, το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18/05/2022

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%8286/3E7B508D-C69A-3F71-3D66-C96E3CB21A75