Παιδαγωγοί – Κάστρο Ν. Ηλείας

Το ξενοδοχείο Olympia Golden Beach Resort and Spa
στo Κάστρο Κυλλήνης του νομού Ηλείας ζητεί να προσλάβει:

Παιδαγωγούς

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*
  • Άριστη γνώση της Aγγλικής
  • Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η γνώση της γερμανικής γλώσσας.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
  • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα εργασίας

Η επιχείρηση προσφέρει:

  • διαμονή και διατροφή
  • δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CE%AF—%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%9D-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%8214/ED126509-7390-C5AF-A93E-2BDE7160BC29