ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Τίτλος μεταπτυχιακούΠαιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΕπιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)2400
ECTS90
Κατευθύνσεις1. Παιδικό Βιβλίο 2. Παιδαγωγικό Υλικό
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.τηλ.:  +30 22410 99115 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Rhodes_PMS_Book@aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : μέχρι και την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59

Για περισσότερες πληροφορίες : https://pms-pvpy.aegean.gr/

ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» εγκαινίασε τη λειτουργία του αρχικά ως Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον ίδιο τίτλο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η πολυετής εμπειρία υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό» (από το 1998 ­ 1999), τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών, κάλυψης διδακτικών αναγκών όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά και όσον αφορά την ακαδημαϊκή του διάσταση (διδασκαλία – έρευνα) αλλά και τις διαχειριστικές και διοικητικές του πτυχές ως Τμηματικό και όχι ως Διατμηματικό. Η μακρόχρονη πείρα, μας επέβαλε την ανανέωση τόσο σε επίπεδο περιεχομένου σπουδών όσο και σε επίπεδο δομής και οργάνωσης του Προγράμματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήσαμε, να αποφύγουμε δυσλειτουργίες που συναντήσαμε και να προχωρήσουμε αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας στον τομέα «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», που οριοθετούνται από τη σύγκλιση και την αλληλεπίδραση πολλαπλών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών και ερευνητικών προσεγγίσεων, ώστε τα θέματα της διεπιστημονικής αυτής διαπραγμάτευσης να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή τόσο στην παιδαγωγική πρακτική όσο και στην παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού. Έτσι, οδηγηθήκαμε στον επαναπροσδιορισμό της φύσης (περιεχόμενο σπουδών) και της λειτουργικής και οργανωτικής δομής του Προγράμματος καθιστώντας το από Διατμηματικό σε Τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., με τον ίδιο τίτλο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» εγκαινιάζει την αυτόνομη λειτουργία του ως Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με νέο περιεχόμενο σπουδών και σχεδιασμό λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 (Φ.Ε.Κ. Έγκρισης Π.Μ.Σ. Υπουργική απόφαση 52101/Β7/05.06.2007). Το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 μετά από εξωτερική αξιολόγηση το Πρόγραμμα ανανεώνεται (Φ.Ε.Κ. Αντικατάστασης Π.Μ.Σ. Υπουργική απόφαση 80546/Β7/04.06.2014). Το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 το Πρόγραμμα ανανεώνεται και επανιδρύεται (Φ.Ε.Κ. 3245/08.08.2018, τ.Β’.). Το Π.Μ.Σ. φιλοξενείται στους χώρους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ρόδο και διαθέτει επαρκή τεχνικό εξοπλισμό για την υποστήριξη τόσο της διοικητικής όσο και της εκπαιδευτικής του λειτουργίας.