ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Migration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe

Τίτλος μεταπτυχιακούMigration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΚοινωνιολογίας
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)3500
ECTS90
Κατευθύνσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.  migration-studies@soc.aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : έως και τις 26 Αυγούστου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.soc.aegean.gr/index.php και συγκεκριμένα στην, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

The post-graduate Program ‘Migration Studies: Management of Migratory and Refugee Flows in Europe’ is a new, original concept instigated by the Department of Sociology of the University of the Aegean. It is the first international Master’s degree in Migration Studies (MMS) in Greece to be entirely taught in English and one of the few European Courses that articulately combines interdisciplinary perspectives on issues of migration. The Course aims to equip students with the skills and knowledge to understand the multifaceted phenomenon of migration, forced relocation, human rights, global health, discrimination and integration.

Objectives:

Migration is inherently a complex and multidimensional process, profoundly intertwined with social transformation and change. This Master’s Program provides a comprehensive analysis of global migration, forced displacement and mobility, covering a multifold of major contemporary debates in the current context of globalization and the recent migration and health crises.

The MSc thus places emphasis on the acquisition of specialized scientific knowledge, the professional training of students and the realization of scientific research in the fields of social sciences that concern migration not only as a spatial process but as a personal rite of passage. In this context, the MSc aims to improve the professional qualifications of the students, offering professional specialization along with consistent, systematic training on issues related to the migration course, being an indispensable part of boarder societal, economical, environmental and political global changes. In this framework, the MSc will contribute to create a solid base of the legal and humanitarian aspects of forced migration, emphasizing on both theoretical and practical critical issues, promoting advocacy of human rights and the essence of understanding between migrant and receiving communities.