ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)

Τίτλος μεταπτυχιακούResearch in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΤμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)900
ECTS90
Κατευθύνσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.  τηλ. επικοινωνίας: 22510-36862 και E-mail: rmsc@marine.aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : έως και τις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή

Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.mar.aegean.gr/index.php?lang=gr&pg=3.2.2

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Research in Marine Sciences» διέπεται από συνεκτική διεπιστηµονική προσέγγιση και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης μέσω της παροχής θεωρητικού υποβάθρου στον τομέα του σχεδιασμού, υλοποίησης και αντιμετώπισης ιδιαιτεροτήτων κατά τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης έρευνας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, σε αντικείμενα που αφορούν σε φυσικές, χημικές, γεωλογικές και οικολογικές διεργασίες, στην ωκεανογραφία, στις θαλάσσιες βιοεπιστήμες, στην προστασία των οικοσυστημάτων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων τους καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων, και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.