ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία

Τίτλος μεταπτυχιακούΠλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΠεριβάλλοντος
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)1500
ECTS90
Κατευθύνσεις1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοιποικιλότητας 2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή 3. Research in Environmental Sciences
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.Τηλ: 22510‐36212, 36246 e‐mail: mscglobalchange@env.aegean.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία

Προθεσμία υποβολής : μέχρι την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59

Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/planitiki-perivallon/skopos-kai-stoxoi/

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση & Τεχνολογία» διαρθρώνεται σε τρεις (3) κατευθύνσεις που έχουν ως στόχο αντίστοιχα:

  1. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Οικολογίας, Βιολογίας της Διατήρησης, και Περιβαλλοντικών / Οικολογικών Οικονομικών κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς.
  2. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα Οικολογικής Μηχανικής, Ενέργειας και Τεχνολογιών Χαμηλού Άνθρακα υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής
  3. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες μέσω εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος:

  • Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών και των πλανητικών περιβαλλοντικών αλλαγών.
  • Στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πολιτικής και τεχνολογίας.
  • Στη διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσής του.