ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Τίτλος μεταπτυχιακούΓεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΓεωγραφίας
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)1200
ECTS90
Κατευθύνσεις1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου 2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων 3. Γεωπληροφορική
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.τηλ. 22510-36472, e-mail: geoinformatics@aegean.gr & secr-geo@aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 24.00

Για περισσότερες πληροφορίες : https://geography.aegean.gr/geoinformatics/

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του γεωγραφικού χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισης τους με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της γεωγραφίας, σε συνάρτηση με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας καθώς και τις σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών ειδικεύσεων και ειδικοτήτων.
  • Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρικά της προβλήματα.
  • Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.