ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Τίτλος μεταπτυχιακούΕυρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΚοινωνιολογίας
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)1500
ECTS90
Κατευθύνσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.τηλ. 22510 36504, 22510 36525 και στο email: eseisecretariat@soc.aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 03 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59μμ

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-ekeo και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις όμορες προς αυτή χώρες, σε όρους εθνικών ταυτοτήτων, κοινωνικών κινημάτων, οικονομικών δομών, κοινωνικών μετασχηματισμών, διαδικασιών εκδημοκρατισμού, θρησκείας και εκσυγχρονισμού.

Στόχοι του εν λόγω ΠΜΣ είναι τόσο η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και η επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών όσο και η γνωριμία τους με την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της μελέτης των βασικών ζητημάτων που απασχολούν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και τις διαδικασίες σύγκλισης προς την κοινωνική συνοχή τους (ολοκλήρωση). Το ΠΜΣ έχει ως στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των φοιτητών, όχι μέσω κάποιας επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά μέσα από τη συστηματική εκπαίδευσή τους σε ζητήματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στις οικονομικές εξελίξεις, στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στις μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων και στις μεταναστευτικές//προσφυγικές ροές.

Καθώς αναγνωρίζει τους Ευρωπαϊκούς και Ευρω-μεσογειακούς κοινωνικούς σχηματισμούς ως δυναμικές διαδικασίες, το ΠΜΣ δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών από γειτονικές χώρες με στόχο τόσο τη διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων που διαμορφώνουν το κοινό μέλλον μας, όπως ορίζεται αυτό από το κοινοτικό/ενωσιακό φαινόμενο, όσο και τη διατύπωση και αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που θα προτείνουν πιθανές ατραπούς δια-πολιτισμικής κατανόησης και θεσμικών/οικονομικών/κοινωνικών συγκλίσεων.