ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή

Τίτλος μεταπτυχιακούΈρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΚοινωνιολογίας
Διάρκεια (εξάμηνα)3
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)1000
ECTS90
Κατευθύνσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.Τηλ.: (+30) 22510 36552 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: development-msc@soc.aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 02/09/2022 και ώρα 23:59

Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-etkas και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών κοινωνικών οργανισμών, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία. Τέλος επιδίωξη είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.