ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)

Τίτλος μεταπτυχιακούΝαυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΝαυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Διάρκεια (εξάμηνα)2
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)4000
ECTS75
Κατευθύνσεις1. Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 2. Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες 3. Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.E-mail: NAME_Gram@aegean.gr Τηλ: 2271035222

Προθεσμία υποβολής : έως Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.stt.aegean.gr/pms-naytilia-metafores-kai-diethnes-emporio/

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-Ν.Α.Μ.Ε.” (Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.) λειτουργεί από το 1998 και είναι το πρώτο χρονολογικά Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον χώρο της Ναυτιλίας στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και προσφέρεται κυρίως με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας (distance-learning) μέσω πλατφόρμας “σύγχρονης” μάθησης, σε συνδυασμό με σύντομους κύκλους “διά ζώσης” διδασκαλίας στην έδρα του Τμήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο”, με τρεις κατευθύνσεις εμβάθυνσης:
• Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
• Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
• Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική.

Οι Διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)” διαθέτουν στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, γνώση εφαρμοσμένων μεθόδων και ικανότητα καινοτόμων λύσεων στον ευρύτερο και σύνθετο χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου. Αποκτούν διεπιστημονική εκπαίδευση συνδυάζοντας γνώσεις οικονομίας και διοίκησης, εφοδιαστικής αλυσίδας, πληροφορικής και τεχνολογιών, χρηματοοικονομικής, δικαίου, επιστημών του μηχανικού, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης αειφόρου ανάπτυξης. Διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια και ακολουθούν διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, στην Ελλάδα και διεθνώς.