ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2022-2023 Π.Μ.Σ. Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή

Τίτλος μεταπτυχιακούΜοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διάρκεια (εξάμηνα)4
Συνολικό κόστος (σε ευρώ)2500
ECTS120
Κατευθύνσεις
Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Π.Μ.Σ.Τηλ. 22410 99229 Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-12:00 και Email: pms.eidiki.agogi@aegean.gr

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τη Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59

Για περισσότερες πληροφορίες : https://pms-misedu.pre.aegean.gr/#

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση με εμβάθυνση σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Συνάμα, πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτών/τριών παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτές/τριες παιδιών και ενηλίκων με ε.ε.α./α. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α., τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α. Προσεγγίζει το άτομο σε όλο το συνεχές της ανάπτυξής του και της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ατόμου με ε.ε.α./α., μέσα από ένα συστημικό πλέγμα, όπου αναδεικνύονται συνεργατικά μοντέλα και συνέργειες ανάμεσα στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα, γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος.

Σε ποιους/ες απευθύνεται

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κ.τ.λ.) και σε κατόχους πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία κ.ά. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από ευαίσθητα ζητήματα λειτουργικής ένταξης και συμπερίληψης ατόμων, που επιδιώκουν να ενταχθούν σε ένα Σχολείο και μία Κοινωνία για Όλους.