Ενεργές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά και ανά τοποθεσία όλα τα ΠΜΣ του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν ενεργές προσκλήσεις όπως έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης.

Ρόδος

Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι και την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59

Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι την Δευτέρα 16η Μαΐου 2022 και ώρα 23:59

Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 11:55 μ.μ.
*Για υποβολή αίτησης :
https://nfel.aegean.gr/registration/

Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τη Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59

Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00

Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00

 

Λήμνος

Διατροφή, ευζωία και δημόσια υγεία

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και τις 31 Μάϊου 2022

 

Χίος

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Executive-MBΑ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Τρίτη 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59

Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBΑ

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

Προθεσμία υποβολής: μέχρι της 19 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59

Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59

Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο (ΝΑ.Μ.Ε.)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

Master of Business Administration (M.B.A.) in Shipping

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 10 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59

 

Μυτιλήνη

Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Τρίτη 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59

Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και τις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

Προθεσμία υποβολής : έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή

Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59

Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και τις 26 Αυγούστου 2022

Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 02 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 03 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59μμ

Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 24.00

 

Σάμος

Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Κυριακή 10.07.2022

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Κυριακή 10.07.2022

Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Κυριακή 10.07.2022

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and Communication Systems)

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Κυριακή 10.07.2022

Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Προθεσμία υποβολής : έως και την Κυριακή 10.07.2022

 

Για την συμπλήρωση αίτησης για τα παραπάνω μεταπτυχιακά μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα αιτήσεων https://nautilus.aegean.gr/msc_list.php