Μηχανικός σε Περιβαλλοντικά Θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Senior Consultant)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης συμβουλευτικής / μελετητικής εταιρίας περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών έργων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός σε Περιβαλλοντικά Θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Senior Consultant)

Περιγραφή θέσης

 • Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και μελετών περιβαλλοντικού σχεδιασμού με έμφαση στα στερεά απόβλητα
 • Υποστήριξη δήμων στην υλοποίηση & παρακολούθηση πορείας σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Συντονισμός & συμμετοχή στην ωρίμανση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Προετοιμασία φακέλων χρηματοδότησης σχετικών έργων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους
 • Συντονισμός / συμμετοχή στην υλοποίηση IoT προϊόντων καινοτομίας σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Προετοιμασία σχετικών προσφορών / διαγωνισμών στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας
 • Διοίκηση και οργάνωση ομάδας

Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος ΑΕΙ, ιδανικά Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε αντίστοιχες μελέτες και έργα ως επικεφαλής ή μέλος ομάδας
 • Άριστη γνώση της κείμενης νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και χειρισμού AutoCAD
 • Ανεπτυγμένες ηγετικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε, πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://www.adecco.gr/ και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-Senior-Consultant-/E3B5FFBE-E575-E213-9A04-E5E9985A2CC2