ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκπαιδευτικού Webinar: «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και αντικείμενο την Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στον Έβρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα διεξαχθή εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ, σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε σπουδαστές των σχετικών παραγωγικών Σχολών, σε νομικούς, σε χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες), κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης και φύλαξης εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης, ασύλου και συναφών δράσεων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» και αποτελεί το δεύτερο της σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξάγονται κατά το ακαδ. έτος 2022-23(προηγήθηκε το σεμινάριο με θέμα “Δίκαιο Ασύλου
και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις” (Απρίλιος- Μάιος 2022) και έπεται το σεμινάριο με θέμα “Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα”.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων και για το ακαδ. έτος 2022-23 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.
Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα Δευτέρα ή Πέμπτη από 16.00 έως 19.00 από 02 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2022.
Η συμμετοχή είναι προαιρετική στο εργαστήριο ερευνητών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και στο τέστ για την απόκτηση Πιστοποιητικού από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 απογευματινή ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Διάστημα διεξαγωγής: 02/06/22 – 30/06/22

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-1024x154.jpeg