Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” Ακαδ. Έτους 2022-2023

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» 

στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος) με 23 χρόνια εμπειρία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», αποτελεί τη δημιουργική επανίδρυση του πρώτου πανελλαδικά Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον Τουρισμό που λειτούργησε αδιάλειπτα από το 1998 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίο) με τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».  Το υψηλό επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αποδώσει μέχρι τώρα 449 άρτια καταρτισμένους επιστήμονες στον ευρύτερο τουριστικό τομέα, με ένα ποσοστό της τάξης του 77% να έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.  Η μακρόχρονη επιτυχία του προγράμματος έγκειται στην πολυεπιστημονική θεώρηση του τουριστικού φαινομένου, αφού το πρόγραμμα είναι Διατμηματικό και παρέχεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ολοκληρωμένος ακαδημαϊκός σχεδιασμός του ΔΠΜΣ «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» υιοθετεί τις πλέον καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:

  • Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
  • Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

Εστιάζει:

  • στην απόκτηση ενός ισχυρού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στον τομέα της στρατηγικής διοίκησης τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων φιλοξενίας
  • στη διεύρυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για το δυναμικό περιβάλλον του τουρισμού
  • στη δημιουργία και κατάρτιση ηγετικών στελεχών και επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
  • στη συγκρότηση εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οπτικής του επιχειρηματικού κόσμου της τουριστικής διοίκησης και φιλοξενίας με ισχυρά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» φέροντας την πολύχρονη εμπειρία και επιτυχημένη πορεία των τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αποδεδειγμένα χαίρει της αναγνώρισης και εμπιστοσύνης των τουριστικών φορέων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:  https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?p=29964#p29964

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

– Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.: κα. Ευαγγελία Γεραζούνη,

– Τηλ. επικοινωνίας: 2271035322

– Ηλεκτρονική διεύθυνση: msctourism_gram@chios.aegean.gr  

– Ιστοσελίδες Δ.Π.Μ.Σ.: http://tourism-pms.aegean.gr/  &

https://www.facebook.com/DPMSTOURISM/

https://www.linkedin.com/in/msctourism-univercity-of-the-aegean-b22605239/

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15/06/22 και ώρα 23:59.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι epanadvm_footer_2-1024x154.jpg