Θέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ανακοινώνει την προκήρυξη εκ νέου της θέσης με κωδικό 2021/ΟΧ/ΕΕ01 μέσω νέας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης
εργασίας ορισμένου χρόνου, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του
επιλεγέντος στελέχους και λύση της σχετικής σύμβασης, ως ακολούθως:

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3/05/22

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-33.png