Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης “Καινοτομία”

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

Η παραμονή στο εξωτερικό μπορεί να κυμαίνεται από έναν έως έξι μήνες και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός μίας περιόδου δώδεκα μηνών συνολικά. Μέσα σε αυτήν την περίοδο, η παραμονή μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μία εβδομάδα το καθένα), τα οποία ο νέος επιχειρηματίας θα περνά στο εξωτερικό κοντά στον επιχειρηματία υποδοχής.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

– Διευκόλυνση των ανταλλαγών επιχειρήσεων μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματιών.

– Εξάμηνη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας, η οποία επιτρέπει την έναρξη μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

– Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τα εμπόδια και τις προκλήσεις κατά την έναρξη και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

– Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά και προσδιορισμός δυνητικών εταίρων για νέες και εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

– Δικτύωση με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

  • Νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή την έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της τελευταίας τριετίας.
  • Έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή μεσαίας επιχείρησης σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Το πρόγραμμα IMPACT του 12ου Κύκλου του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες, στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και του εμπορίου στην Ευρώπη.

Το έργο θα προσφέρει στους επιχειρηματίες και στους επερχόμενους επιχειρηματίες ευκαιρίες να αποκτήσουν ικανότητες και προοπτικές μέσα από τη μάθηση πλάι σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε άλλη χώρα , γεγονός εξαιρετικά επωφελές κατά τη φάση εκκίνησης μιας επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, το έργο θα επιτρέψει στους οικοδεσπότες επιχειρηματίες να επωφεληθούν από τις νέες ιδέες, το νέο επιχειρησιακό πνεύμα, την διαφορετική προοπτική που θα φέρουν οι νέοι επιχειρηματίες , καθώς και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την εγχώρια αγορά και τον πολιτισμό τους.

Το IMPACT θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, θα αναπτύξει τις διεθνείς προοπτικές και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και θα ενθαρρύνει τους δυνητικά νέους επιχειρηματίες και τις νεοσύστατες μικρές  επιχειρήσεις στις συμμετέχουσες χώρες. Ως εκ τούτου θα συμβάλει
– στην επίτευξη των στόχων της πρόσκλησης, δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και προσωπικές επαφές με νέους και οικοδεσπότες επιχειρηματίες  διευκολύνοντας την επικοινωνία και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων της Κοινοπραξίας και του Μεσάζοντα Οργανισμού (IO),
– την ενεργό προώθηση του έργου EYE
– την προσεκτική επιλογή και σύζευξη των Έμπειρων Επιχειρηματιών και των Δυνητικά Νέων Επιχειρηματιών.

Αυτό θα επιτρέψει τελικά την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους, την πρόσβαση σε τοπικά και διεθνή δίκτυα εταιριών start-up, την πρόσβαση σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εξειδικευμένες γνώσεις, την καθοδήγηση και υποστήριξη επιχειρηματιών και την ενίσχυση των Ευρωπαίων επιχειρηματιών ώστε να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους μέσω της μάθησης και της δικτύωσης, σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται έμπειροι  επιχειρηματίες σε άλλες χώρες.

Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο του προγράμματος COSME: προώθηση της ανάπτυξης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και με το γενικό στόχο του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες  που έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να ευδοκιμήσουν και η επιχειρηματικότητα να ανταμείβεται ».

Το έργο IMPACT στοχεύει στο να διευκολύνει την επιτυχή έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών των νεοσύστατων επιχειρήσεων,να ενθαρρύνει τη διεθνή επιχειρηματική συνεργασία με την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των επιχειρηματιών και την ενίσχυση της πρόσβασης σε ξένες αγορές για νεοσύστατους και έμπειρους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος startup επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία του έργου IMPACT ως ενδιάμεσος οργανισμός/ τοπικό σημείο επαφής. Το Κέντρο μας θα είναι ο κύριος σύνδεσμος επικοινωνίας σας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες.. Οι οργανισμός μας επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια του προγράμματος ανταλλαγής: θα σας βοηθήσουμε με την αίτηση σας, θα σας βοηθήσουμε να εδραιώσετε μία επιτυχημένη σχέση με τον κατάλληλο επιχειρηματία και θα απαντούμε σε όλες τις ερωτήσεις σας καθώς και σε ότι άλλο επιθυμείτε. 

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ!

Κάνε την αίτηση σου εδώ επιλέγοντας ως Intermediary Organisation (IO) το ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ !

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-33.png