Εκπαίδευση στις νέες απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848 – BIOHELLAS

Από 1.1.2022 τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 «για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 834/2007».

Το BIOHELLAS ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το IQS διοργανώνουν δύο προγράμματα εξ’ αποστάσεως ενημερωτικών σεμιναρίων με τη χρήση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών στις νέες απαιτήσεις.

1ο πρόγραμμα: Εκπαίδευση στις απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848

(10 ώρες) Κωδικός: BIO-01-2022

Αντικείμενο – Πεδία συζήτησης:

 • Βασικά στοιχεία για την ιστορία και τις τάσεις στην αγορά προϊόντων βιολογικής γεωργίας παγκοσμίως.
 • Στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.
 • Κατανόηση, επεξήγηση, αποσαφήνιση εννοιών σχετικά με τη βιολογική γεωργία.
 • Νομοθετικό πλαίσιο βιολογικής γεωργίας: Απαιτήσεις σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων – Ομαδική πιστοποίηση.
 • Διαδικασίες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση.
 • Παράθεση καλών πρακτικών – παραδείγματα εφαρμογής.
 • Εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με τη χρήση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 3-4 Μαΐου 2022 (10:00-15:00) και θα έχει συνολική διάρκεια 10 ωρών. Το κόστος συμμετοχής είναι 120 € + ΦΠΑ (80 € + ΦΠΑ για άνεργους και φοιτητές).

Απευθύνεται σε γεωπόνους, τεχνολόγους φυτικής και ζωικής παραγωγής, φοιτητές, σπουδαστές, στελέχη και εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα ή την μεταποίηση τροφίμων και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στις απαιτήσεις για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων.

2ο πρόγραμμα: Μετάβαση στις νέες απαιτήσεις για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848

(5 ώρες) Κωδικός: BIO-02-2022

Αντικείμενο – Πεδία συζήτησης:

 • Στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και στον κόσμο.
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο βιολογικής γεωργίας – Απαιτήσεις σε φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή, μελισσοκομία, μεταποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων – Ομαδική πιστοποίηση.
 • Διαδικασίες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση.
 • Εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με τη χρήση αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας το Σάββατο 7  Μαΐου 2022 (10:00-15:00) και θα έχει συνολική διάρκεια 6 ωρών. Το κόστος συμμετοχής είναι 70 € + ΦΠΑ (50 € + ΦΠΑ για άνεργους).

Απευθύνεται σε γεωπόνους, τεχνολόγους φυτικής και ζωικής παραγωγής, στελέχη και εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα ή την μεταποίηση τροφίμων που έχουν εμπειρία από την εφαρμογή του προηγούμενου Κανονισμού 834/2007 και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις μεταβατικές διατάξεις.

Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι άτομα με τεκμηριωμένη πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην επιθεώρηση και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Μετά την παρακολούθηση και των δύο προγραμμάτων εκδίδεται βεβαίωση στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Σε όλα τα προγράμματα παρέχεται υλικό εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Εφόσον πρόκειται για εταιρικούς πελάτες το κόστος των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Υπάρχει πολιτική εκπτώσεων για ομαδικές αιτήσεις, συνεργάτες, φοιτητές και άνεργους.

Για τη συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της BIOHELLAS:

Τ: 2310 029123

Ε: thessaloniki@bio-hellas.gr

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-33.png