θέση εργασίας στην εταιρία ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Supply Chain Coordinator (Ασπρόπυργος) 

Η εταιρία «ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε.», Market Leader στον κλάδο των πλακιδίων & ειδών υγιεινής, με ιστορία 44 ετών, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές με την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τη συνέπεια της, ενώ κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση ανάμεσα στις 400 μεγαλύτερες Ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Αναζητούμε Supply Chain Coordinator για το ιδιόκτητο Logistics Center μας στον Ασπρόπυργο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επίβλεψη και συντονισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών της αποθήκης.
 • Επικοινωνία με την  ομάδα για την βέλτιστη διεκπεραίωση τόσο των εισερχόμενων φορτίων από τους προμηθευτές όσο και των εξερχόμενων δρομολόγιών.
 • Συνεχής επικοινωνία με Αποθήκη ,Προμηθευτές ,Διανομείς και άλλα τμήματα της εταιρείας.
 • Εκπαίδευση, συντονισμός και καθοδήγηση της ομάδας ευθύνης.
 • Εποπτεία του φόρτου εργασίας και συμβολή στη ρύθμιση των στόχων της ομάδας ευθύνης.
 • Καθημερινή επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν και αφορούν τα υπόλοιπα κομμάτια του Supply Chain , εκτός της Αποθήκης.
 • Εξασφάλιση της έγκαιρης εφαρμογής των προτύπων, πολιτικών και διαδικασιών στην μονάδα ευθύνης.
 • Επικοινωνία με τους υπευθύνους των τμημάτων και συντονισμός των ενεργειών για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το κομμάτι ευθύνης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης (η ειδίκευση στα Logistics θα εκτιμηθεί)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ , EXCEL και συστημάτων ERP.
 • Πολύ καλή γνώση των λειτουργειών ενός σύγχρονου Supply Chain συστήματος.
 • Επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα διοίκησης ομάδας.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Πλήρη ασφάλιση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.

Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο hr@lakiotis.gr Υπόψιν Μάνος Λινάρδος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2022

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-33.png