Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης με μισθό περίπου 1.250€ τον μήνα.

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης, την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών και των καταναλωτών.

Οι μακροπρόθεσμες περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ, διαρκούν 5 μήνες, δύο φορές τον χρόνο:

  • από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και
  • από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου (φθινοπωρινή περίοδος στην υπηρεσία άσκησης)

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

  • να είστε απόφοιτος πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη σπουδών,
  • να έχετε άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες τις ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ (οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
  • να έχετε αποκτήσει γνώση ενός από τους τομείς δραστηριότητας της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

  • για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου: 30 Σεπτεμβρίου
  • για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Φεβρουαρίου: 31 Μαρτίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του εντύπου διαδικτυακής αίτησης

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-27.png