ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SocialNEET επιδοτούμενο από το EEA και Norway Grants, παρέχει δωρεάν συμβουλευτική σε απόφοιτους  έως 29 ετών προκειμένου να τους παρέχει ένα δομημένο τρόπο να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα.

Στόχοι της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να:

  • Υποστηριχθούν στα επόμενα τους επαγγελματικά βήματα
  • Κατανοήσουν τα βήματα ανάπτυξης και υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας
  • Είναι σε θέση να καταρτίσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο
  • Είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν πολυδιάστατα το θέμα της επιχειρηματικότητας ώστε να αντιμετωπίζουν κριτικά προβλήματα που τυχόν θα συναντήσουν σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και κοινωνικό οικοσύστημα
  • Να συνδέσουν το θέμα της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία, την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, της επαγγελματικής ηθικής, της βιωσιμότητας και της καινοτομίας

 Οι δράσεις συμβουλευτικής θα έχουν τη μορφή της εξατομικευμένης προσέγγισης και θα δομηθούν πάνω στις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.

Θα έχουν την μορφή one on one συνεδριών μέσω σύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας (Cisco Webex), όπου ο ωφελούμενος με την υποστήριξη ενός έμπειρου συμβούλου θα χτίσει τη γνώση του πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4z6W8V3gdKJFljcIKYBvaeFf2_XZBiPI–CVorih4EJYXOw/viewform

Επιπλέον πληροφορίες:

Κα Λιανίδου Ειρήνη

e. lianidou@ivepe.gr

t. 2310 383020