1 άτομο με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών) στον Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων

Ο Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Φιλολόγου ή ΠΕ Ιστορικού-Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Μαρτίου