1ο Σεμινάριο του ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»: «Ειδικά Ζητήματα Σχεδιασμού Εφαρμογών και Πειραμάτων Εικονικής και Μικτής Πραγματικότητας»

Ομιλήτρια : Dzardanova Elena

Υπ. Διδάκτωρ, Ερευνήτρια

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΠΣ)

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, Ώρα 18.00-21.00

Zoom Link: https://aegean-gr.zoom.us/j/92737440657