Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 6ης Γενιάς από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει μια χρηματοδοτούμενη θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στον τομέα της 6G δικτύωσης κινητής τηλεφωνίας και υπολογιστικής. Αυτή είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για ήδη καταρτισμένους μηχανικούς ή επιστήμονες, που θα ήθελαν να συνεισφέρουν στα έργα έρευνας και ανάπτυξης του 6G και του μελλοντικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η θέση προσφέρεται από μια ομάδα έρευνας και ανάπτυξης που εργάζεται ως κόμβος μεταξύ ακαδημαϊκών και συνεργατών της βιομηχανίας και συνεργάζεται με βιομηχανίες για να εξερευνήσει τις επικοινωνίες και τις τεχνολογίες δικτύωσης 5G/6G. Η συγκεκριμένη τεχνική ομάδα εργάζεται σε διάφορα έργα που περιλαμβάνουν ασύρματες επικοινωνίες, δικτύωση κινητής τηλεφωνίας και υπολογιστική για συστήματα επικοινωνίας πέραν του 6G. Η ομάδα χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύσει τους βασικούς δείκτες απόδοσης του συστήματος σε σχέση με την επικοινωνία και τη δικτύωση, προκειμένου να αξιολογήσει τις προτεινόμενες τεχνολογίες. Η ομάδα συγκεντρώνει κορυφαίους ακαδημαϊκούς και βασικούς εταίρους του κλάδου σε ένα κοινό όραμα για να βοηθήσει στον καθορισμό και την ανάπτυξη της υποδομής 5G/6G που θα υποστηρίξει τον τρόπο επικοινωνίας, εργασίας και ζωής της καθημερινής μας ζωής στο μέλλον.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν  διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με τις τηλεπικοινωνίες, την επιστήμη των υπολογιστών ή τη μηχανική με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η ερευνητική εμπειρία στα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης (radio access networks), στην διαχείριση της κινητικότητας (mobility management) αλλά και τεχνητής νοημοσύνης (deep/machine learning) είναι απαραίτητη για αυτή την ερευνητική θέση εργασίας. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ενταχθεί σε μια πολύ ισχυρή και ζωντανή ερευνητική ομάδα και θα υποστηρίζεται από ακαδημαϊκό προσωπικό και άλλους φοιτητές που εργάζονται στο πρόγραμμα, αν και αναμένεται να συντονίσει καθώς και να συνεισφέρει στα ερευνητικά στοιχεία του προγράμματος.

Περιγραφή εργασίας

Αναζητούν έναν νέο ερευνητή, ο οποίος θα εργαστεί από 1 εώς 3 χρόνια στην συγκεκριμένη θέση ερευνητή. Τα κύρια καθήκοντα αυτού του ρόλου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη συγκριτική αξιολόγηση των ακόλουθων τεχνολογιών:

  • Συμβολή στην ανάπτυξη αλγορίθμων και στην αξιολόγηση της απόδοσης των αναδυόμενων κινητών δικτύων πρόσβασης 6G.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλων και καθορισμός υπηρεσιών για μελλοντικά δίκτυα πρόσβασης 6G. 
  • Διαμόρφωση και λειτουργία πλατφορμών δοκιμών δικτύων 5G για την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων, αναζητώντας επίσης ανωμαλίες και κατασκευάζοντας ελεγχόμενες υποθέσεις για την εξήγησή τους.
  • Εκπόνηση ερευνητικών εργασιών σε περιοδικά IEEE υψηλού αντίκτυπου και έγκριτα συνέδρια IEEE.
  • Πρόταση νέων σχετικών τομέων έρευνας που θα πρόσθεταν αξία στα τρέχοντα και μελλοντικά δίκτυα οχημάτων 6G.

Απαραίτητα προσόντα

Ζητείται άτομο με τα ακόλουθα προσόντα:

  • Διδακτορικό  PhD στην επιστήμη των υπολογιστών/μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών.
  • Εξειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού με χρήση Python και C++ σε περιβάλλον Linux.
  • Εξειδίκευση σε εργαλεία προσομοίωσης δικτύων όπως Matlab και ns-3.  
  • Γνώση βαθιάς ή μηχανικής μάθησης (deep/machine learning). 
  • Έντυπες δημοσίευσεις σε IEEE συνέδρια και περιοδικά.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα εγγυηθεί ένα περιβάλλον για να αναπτυχθεί ως ερευνητής μέσω της καθημερινής επίβλεψης και της παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 1-3 ετών, η εργασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως για αρκετό χρονικό διάστημα.

Η ετήσια αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτούμενες δεξιότητες που αναφέρονται παραπάνω και την συνολική εμπειρία του κάτοχου διδακτορικού στο αντικείμενο των δικτύων 6ης γενιάς. 

Στοιχεία για αποστολή βιογραφικού:

Φουκαλάς Φώτης, Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία

e-mail: ffoukalas@uth.gr

Δέχεται Αιτήσεις